Úvod   Škola   Výlety   Kultura   Zábava
OBRÁZKY

TEXTY

DALŠÍ
Býk
Zemské znamení pod vlivem VENUŠE

Vlastnosti:
Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi klidní, trpěliví a nenároční. V životě chtějí dosáhnout především klidu a pohodlí. Zřídka se dají ovlivnit a své názory obhajují tvrdě a velmi umíněně. Život si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření; ovšem ne proto, že by byli pyšní, v jejich případě můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost jim brání v navazování nových známostí a omezuje jejich styk s neznámými lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát, že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání, neboť právě lidé narození ve znamení Býka jsou velmi upřímní a poctivě smýšlející.Většinou mají silné umělecké schopnosti.

Typickým znakem těchto lidí bývá velká pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle, kdy se jim dokonce nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní. Žádná práce se jim nepříčí a rozkazy plní - pokud jen mohou - co nejpřesněji.

Jsou mírumilovní, ke svým nejbližším velmi dobří a shovívaví, vždy ochotni pomoci. Ačkoliv jsou odměření a klidní, přece se dokáží rozčílit. Takové výbuchy jsou obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je. Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jim a neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je k případným nebezpečným činům.

Láska:
Lásku berou přirozené stránky, nesnášejí dvoření a vůbec neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se ucházejí o osobu, která je zajímá. A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci nic určitého.Rádi se zdržují v blízkosti milované osoby a obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své lásce, stačí, když jsou u ní. Ačkoliv sami lásku nikdy nevyznávají, touží právě po tom, aby je o své náklonnosti přesvědčovali jiní.

Jak se k nim chovat:
Rozvážně. Neznají fantazii a blouznění, neradi mnoho mluví. Jdou velmi trpěliví a vyhýbají se hádkám. Důležité je, abychom je nikdy neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich klid.


Doplňují se. Beran dodává vztahu energii, elán a nápady, Býk zabezpečení a stabilitu, bere život poctivě a s obdivuhodným klidem. Býk upřednostňuje klid a domov, Beran vzrušení a společnost, a proto je třeba kompromis. Býk a Lev se až příliš přitahují, ale špatně doplňují. Lev žádá luxus, rád se baví. Býkovi stačí jednoduchost. Oba se umí chovat vzdorovitě a svéhlavě. Zde by musel Býk neustále ustupovat, což nemá v povaze. Když mu něco nesedí, řekne to na rovinu, a to se hrdému Lvu nelíbí - nemiluje mentorování. Býk se musí ovládat a ke Lvu se chovat vždy diplomaticky..


(C)2006 Veronika Gajová

TOPlist