Úvod   Škola   Výlety   Kultura   Zábava
UČENÍ

GML

PROFESOŘI

STUDENTI

NAŠE VÝTVORY
Separační metody - filtrace
1. zahřívání roztoku
2. filtrace přes složený filtr
3. filtrace odsáváním přes Büchnerovu nálevku


1.       2.       3.      Separační metody - destilace
1. destilační aparatura
1.      Jímání plynu nad vodní hladinou
1. jímací aparatura
1.      Acidobazické rovnováhy - titrace
1. titrační aparatura
1.      Příprava a vlastnosti vodíku
1. jímací aparatura
2. plamenová zkouška

1.       2.      Příprava a vlastnosti kyslíku
1. důkaz kyslíku špejlí
2. sledování barev pro oxidační čísla Mn


1.       2.      Uhlík - vlastnosti, sloučeniny acetylenu (ethynu)
1. Zavádění C2H2 do roztoku AgNO3
2. Filtrace roztoku přes skládaný filtr
3. Zahřívání třaskavého Ag2C2


1.       2.       3.      Síra - vlastnosti a příprava sloučenin
1. Příprava H2S
1.      Důkaz uhlíku a vodíku v organických sloučeninách
1. Žíhání modré skalice
2. příprava Ca(OH)2
3. reakce


1.       2.       3.      Důkaz přítomnosti dusíku a síry v organických sloučeninách
1. žíhání reakční směsi
1.      Příprava a vlastnosti methanu CH4
1. žíhání reakční směsi
2. převedení (SO4)2- do roztoku


1.       2.      Příprava a vlastnosti ethenu
1. jímání ethenu
2. jiná možnost přípravy ethenu


1.       2.      


(C)2006 Veronika Gajová

TOPlist