Úvod   Škola   Výlety   Kultura   Zábava
UČENÍ

GML

PROFESOŘI

STUDENTI

NAŠE VÝTVORY
Bolest člověka - výklad básně
Dominik Marek

Sugescí mdloby ranila nás nepřátelská síla,
ve zracích slunce zajiskřil se tvrdý pohled zlý;
z třesoucích se rukou vypadl nám nástroj tvého díla,
na balvan v lomech svých jsme, teskni, usedli.
 
Pot setřeli jsme se svých čel, se smrtí hovořili
pod nebem žhnoucím bez hnutí, v rud ironickém jiskření,
a jako děti hlavu svou v klín mateřský jsme položili
myšlenku zemdlenou ve věčný smutek stvoření.
 
A tehdy vlastní mocí magickou, tajemstvím rodu svého,
privilegiem skryté slávy své jsme trpěli,
knížata zajatá na rýžovištích vládce pole vítězného,
střežená neviditelnými dohližiteli.
 
Když na svá města vzpomenou, rozkvetlá nad jezery,
na hvězdy nebe rodného v mystických soumracích
a v tichu vazby své zvonů hlahol tisícerý
a jásot věrných zástupů při korunovacích.
Otokar Březina

     V této básni se autor, jakožto veliký fotbalový fanoušek, snaží vcítit do brankáře Newcastlu Shaye Givena, který nastupuje do velmi důležitého utkání s Manchesterem United. Že se jedná zrovna o tyto týmy vyplývá z kontextu a místa, kde je to zřetelně vidět později ukáži. Jde o symbolickou báseň a symbolické texty se samozřejmě dají vyložit více způsoby, záleží na fantazii, ale v tomto případě je více než jasné, že se zde jedná o zápas dvou slavných anglických klubů.

     Báseň začíná v okamžiku, kdy dochází ze strany tohoto elitního brankáře k poněkud trapné situaci, jenž je popsána v první sloce. Zbytek básně je věnován vnitřním pocitům Shaye Givena, vyvolanými jeho vystřídáním v důsledku již několikátého inkasovaného gólu v zápase. To bylo na úvod, který je myslím pro mé zpracování velmi důležitý a teď přejdu k samotnému výkladu. Následující text je přepsáním básně do běžné, nepoetické a nesymbolické podoby.

     Rána vyslaná jedním z útočníků protivníka zasáhla gólmana hostujícího týmu takovou silou, že na něj šly mdloby. Moc toho neviděl, protože mu svítilo slunce do očí, ale nakonec míč zkrotil a dostal pod svou kontrolu. Pevně jej svíral v rukou s pocitem uspokojení, že se mu konečně podařilo chytit nějakou střelu. Okamžitě se chystal míč rozehrát, přestože byl oslepen sluneční září. Když v tom okamžiku, jako když uhodí blesk až to zajiskří, zachytil tvrdý a zlý pohled střelce Manchesteru. Ruuda van Nisterlooye. Tento zákeřný Nizozemec se tvářil tak hrůzostrašně, že se Given celý roztřásl a upustil míč na zem. Pohotový forvard této příležitosti využil a dopravil balón do sítě.. Následně byl Shay vystřídán a usedl na lavičku náhradníků, kde ho jako balvan tížil pocit viny za osud zápasu, který teď směřoval k jednoznačné prohře.

     Je opravdu parný slunečný den. Sedí mezi náhradníky a je mu hrozné horko, je celý zpocený a unavený k smrti. Paprsky pronikají skrz skleněný vršek střídačky jako přes lupu a způsobují nesnesitelný žár. Připadá si jako v žhnoucím skleníku. Hluboce zamyšlen sleduje zápas jen jaksi z odstupu. Hráče na hřišti vnímá pouze jako rozmazané skvrny a výkřiky diváků jakoby zaznívaly někde v obrovské dálce. Opravdovou skutečnost nevnímá, dění okolo se ho netýká. Tady musím vložit poznámku, jinak by vám výklad této části básně mohl připadat nesprávný. Je patrné, že ve druhém verši této sloky došlo ke dvěma chybám. První je tisková, došlo zde k mylnému přehození slov v textu. Druhá část tohoto verše totiž nezní ..., v rud ironickém jiskření, nýbrž Ruud v ironickém jiskření. Další chyba je autorova, který neumí napsat jméno tohoto holandského reprezentanta a také asi neví, že se jména píší s velkými písmeny. Zde také můžeme vidět, že se zcela určitě jedná o Manchester United, protože právě za tento klub hraje již zmiňovaný útočník. Pokračujeme ve výkladu. Shay se tedy nachází v jiném světě. Najednou ho vrátí do reality pohled na Ruuda, který se mu ironicky vysmívá a odhaluje přitom své krásné, jiskřivě bílé zuby. Given znechuceně odvrací pohled od dokonalého chrupu, klopí hlavu a v zoufalosti, která ho opět přepadla, si brečí do klína. Připadá mu, že bude smutný navěky.

     Během patnáctiminutové přestávky mezi oběmi půlemi hrací doby ho spoluhráči utěší. Na začátku druhého poločasu je znovu plný sebevědomí. Toto prestižní utkání je vypjaté. Atmosféra je jakási dusná a vyhecovaná, v celém svém těle pociťuje brnění vyvolané magickým prostředím na Old Trafford. Pod vlivem těchto pocitů uvěří ve svou sílu, vzpomíná, jaké množství skvělých brankařů má v rodokmenu. Má chytání v krvi. Zde vidíme jasný důkaz toho, že se jedná o Newcastle, protože Shay Given je jediný brankař Premier Leage, jenž měl slavného otce. Chce znovu obnovit zašlou slávu svých předků, už dlouho skrytou ve stínu Buffona a Casillase. Trpí, protože se mu k tomu nenaskýtá možnost. Chtěl by opět vběhnout na trávník a stoupnout si mezi tři tyče své svatyně. Chtěl by zabránit Nisterlooyovi ve vstřelení čtvrté branky, ale nemůže. Byl přece střídán a pravidla jsou pravidla. Připadá si jako zajatec, je vězněm té spousty stránek a odstavců, kterými se musí řídit každý fotbalista. Nevidí je, nejsou ničím a přesto ho svazují:). Je to marnost, která teď hrdinného brankáře tíží a on nevidí východisko.

     Když tu si vzpomene na St. James Park, na jeho domovský stadion v Newcastlu a na park, který se kolem rozprostírá. Rozkvetlá flora a malebná jezera této uměle vytvořené krajiny, jenž tvoří jakousi záplatu na jinak nevzhledné tváři průmyslového města. Na hvězdy, které na černém nebeském podkladu vytvářejí úžasnou atmosféru večerních zápasů. Doma, ano, doma v odvetném utkání za pění oslavných hymen tisíců našich věrných fanoušků, je porazíme.:)


(C)2006 Veronika Gajová

TOPlist